Masz problem z zawiłymi przepisami ?

Skontaktuj się z nami ...

Co robimy

Kancelaria Rachunkowo – Podatkowa Kocurek & Gacek i Wspólnicy Sp. z o.o, świadczy usługi w zakresie:

Prowadzenia dokumentacji:

  • księgi rachunkowe
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego
  • rejestry VAT
  • rozliczenia z ZUS
  • roczne rozliczenia podatków
  • oraz:

  • doradztwa podatkowego i ekonomicznego
  • występowania przed organami podatkowymi jako pełnomocnik w sprawach podatkowych
  • reprezentowania w sądzie administracyjnym w sprawach podatkowych