Masz problem z zawiłymi przepisami ?

Skontaktuj się z nami ...

Co robimy

Kancelaria Rachunkowo – Podatkowa Kocurek & Gacek i Wspólnicy Sp. z o.o, świadczy usługi w zakresie:

Prowadzenia dokumentacji:

– księgi rachunkowe
– podatkowe księgi przychodów i rozchodów
– ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego
– rejestry VAT
– rozliczenia z ZUS
– roczne rozliczenia podatków

oraz:
doradztwa podatkowego i ekonomicznego
występowania przed organami podatkowymi jako pełnomocnik w sprawach podatkowych
reprezentowania w sądzie administracyjnym w sprawach podatkowych